HRM Corporation

บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

                 บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  55/20 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี โทร.038-288893 ,086-3743245 Email: sales@hrmthai.com, https://hrmthai.com  ประกอบกิจการ จำหน่ายโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป,โปรแกรมบัญชี ERP  โปรแกรม ขอลา&โอที&เปลี่ยนกะ ผ่านเว็บ,โปรแกรมฝึกอบรม , โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ERP, โปรแกรมบริหารค้าปลีก ค้าส่ง POS   จำหน่ายเครื่องบันทึกเวลาทำงาน  ZKTeco ระบบ สแกนลายนิ้วมือ&สแกนใบหน้า โปรแกรม Biotime8 และให้บริการรับฝากระบบ Cloud รวมถึงการฝากข้อมูลบน Cloud  ด้วยบริการของ Inet Cloud  และ alibaba Cloud

Business Plus HRM

Business Plus HRM

สุดยอดระบบเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ลดงานคิดค่าแรง เวลาทำงานตามกะ งานสลับกะ หมุนกะ ควบกะ ควงกะ นำส่งภงด. สปส. และนำส่งธนาคารเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เป็นโปรแกรมเงินเดือนที่ครบถ้วนการทำงานบุคคล คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม ตั้งแต่ธุรกิจ STARTUP SME พนักงานไม่ถึง10ท่าน จนถึงมากกว่าหลักพัน ก็รองรับ ช่วยพัฒนาพนักงาน และบริการพนักงานทุกตำแหน่งงาน ในองค์กรด้วย Smartphone Anyplace Anytime*********** The Ultimate Payroll System Payroll & Human Resource Management & Time Attendance Help Connect employees with the Smart Application in Any Place Any Time Bplus HRM Connect on Mobile

โปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน

ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ที่ควบถ้วนในงานบุคคล สรรหา พัฒนาบุคลากร และอำนวยความสะดวกให้พนักงาน,หัวหน้างาน,HR และผู้บริหาร Business Plus HRM พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ยืดหยุ่นรองรับทุกประเภทกิจการ ใช้งานง่าย ให้ความถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานครบถ้วนของกรมแรงงานและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ   

ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้ Business Plus HRM

 • ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
 • ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
 • คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
 • โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
 • ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
 • มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
 • มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
 • คุ้มค่าการลงทุน

BPLUS MINI ERP

            โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป BPLUS MINI ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารธุรกิจในยุค New Normal ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ลงทุนคุ้มค่า ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ครอบคลุมเอกสารที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งงานซื้อ งานขาย บริหารสต็อก รับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ ครบหมดในครั้งเดียว เพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ ด้วยราคาคนไทยในยุคประหยัดพอเพียง

โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป BPLUS MINI ERP

รู้สต็อก ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

            โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป BPLUS MINI ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารธุรกิจในยุค New Normal ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ลงทุนคุ้มค่า ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ครอบคลุมเอกสารที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งงานซื้อ งานขาย บริหารสต็อก รับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ ครบหมดในครั้งเดียว เพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ ด้วยราคาคนไทยในยุคประหยัดพอเพียง

ระบบการทำงาน BPLUS MINI ERP แบ่งเป็นแต่ละส่วนงานดังนี้

งานซื้อสินค้า

 • รองรับการบันทึกเอกสารซื้อสด ซื้อเชื่อ ส่งคืนสดและส่งคืนเชื่อ โดยการทำงานเป็นแบบระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกเอกสารโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปเพิ่ม-ลดสต็อก รับรู้ทุนสินค้าให้ทันที, สร้างการ์ดเจ้าหนี้ และเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี เพื่อรับรู้ภาษีซื้อ และลงบัญชีให้อัตโนมัติ

งานขายสินค้า

 • รองรับการบันทึกเอกสารขายสด ขายเชื่อ รับคืนสด และรับคืนเชื่อ โดยการทำงานเป็นแบบระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกเอกสารโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปเพิ่ม-ลดสต็อกสินค้าให้ทันที, สร้างการ์ดลูกหนี้ และเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีเพื่อรับรู้ภาษีขาย และลงบัญชีให้อัตโนมัติ
 • การเปิดบิลขายเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ต้องจดจำราคาขายแต่ละลูกค้า ไม่พลาดเรื่องราคา ไม่พลาดงานขาย ทราบจำนวนของคงเหลือ และยังสามารถคุมยอดขายตามพนักงานได้ด้วย
 •  มีรายงานวิเคราะห์ยอดขาย โดยแสดงสัดส่วนทางการขายไม่ว่าจะเป็นรายงานจัดอันดับยอดขายตามสินค้า ตามลูกค้า หรือตามพนักงานขาย รวมทั้งการวิเคราะห์การขายทุนเทียบกำไร เป็นต้น

งานคลังสินค้า

 • บริหารจัดการสต็อกสินค้า ทราบจำนวนสินค้าในสต็อกทันทีอัตโนมัติ จากการซื้อ ขาย ส่งคืน รับคืน และเบิกสินค้า สามารถตรวจนับสต็อกสินค้า และทราบผลแตกต่างสินค้าขาด-เกิน พร้อมรายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้า เพื่อให้ทราบประวัติการเข้า-ออกของสินค้ารายตัวได้ และสรุปออกมาเป็นยอดจำนวนสินค้าคงเหลือ การสอบถามจำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องง่ายมาก มีปุ่มสอบถามสินค้าคงเหลือทุกหน้าจอการทำงาน

งานการเงิน

 • ผู้ประกอบการทราบทันทีหลังจากการซื้อ-ขายว่ามีเงินสดรับ-จ่ายเท่าไหร่  มียอดหนี้ค้างรับ-ค้างจ่ายครบกำหนดรายการใดวันไหนบ้าง เช็คอยู่ในมือเท่าไหร่ เช็คจ่ายรอครบดิวเท่าไหร่  เพื่อประมาณสถานะทางการเงิน
 • ครอบคลุมงานการเงิน โดยมีรหัสรายได้และค่าใช้จ่ายตั้งต้น เพื่อสามารถนำไปบันทึกเอกสารการเงินด้านรับ-การเงินด้านจ่าย  ระบบช่วยให้ท่านทราบรายได้-ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลสถิติเพื่อการตรวจสอบควบคุมอย่างมีระบบ เพื่อบริหารเงินสด และ บริหารงานการเงินอย่างครอบคลุม
 • ช่วยผู้ประกอบการจัดทำดำเนินการเรื่อง  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และข้อมูลครบตามที่กฎหมายกำหนด

งานบัญชี

 • ช่วยผู้ประกอบการในระบบบัญชีโดยทำการลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติ  จากการบันทึกเอกสารทั้งระบบโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล ลดความซ้ำซ้อน ทำให้การปิดงบเป็นเรื่องง่ายดาย และยังมีเอกสารด้านงานบัญชี ทั้งเอกสารสมุดรายวัน แยกประเภท งบทดลอง เพื่อให้ตรวจสอบก่อนทำการสรุปผลประกอบการ เพื่อทราบสถานะกิจการ และนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารได้อย่างทันที

Biotime 8

Biotime 8 มาพร้อมกับระบบ Employee Selft Service ซึ่งเป็นเครื่องมือของฝ่ายบุคคลยุคใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้ามาจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ online (web Browser) หรือ App Biotime 8 บนมือถือ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลา การลาหยุดงาน การทำงานล่วงเวลา พร้อมขออนุมัติในการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้ามาอนุมัติ ผ่านระบบ ESS ได้ทันที เป็น App Biotime 8 ใช้งานบนมือถือ มาพร้อมกับระบบ Employee Selft Service ซึ่งเป็นเครื่องมือของฝ่ายบุคคลยุคใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้ามาจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ online (web Browser) หรือ App Biotime 8 บนมือถือ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลา การลาหยุดงาน การทำงานล่วงเวลา พร้อมขออนุมัติในการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้ามาอนุมัติ ผ่านระบบ ESS ได้ทันที

ทำไม่ต้องใช้ Biotime 8 ควบคู่กับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM

1.ช่วยลดเวลาการทำงานของ HR ได้ถึง  85 % ด้วยระบบ ESS
2. สามารถตรวจสอบการมาทำงานได้ตลอดเวลา ตามที่ต้องการ
3.เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับกับซื้อเครื่องบันทึกเวลา ZKTeco 
4.นำประโยชน์ในส่วนของ การลืมบันทึกเวลา/การขอลางาน/การขออนุมัติทำงานล่วงเวลา มาใช้คู่กับ โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM
5.รองรับ App Biotime 8 บนมือถือ ทำให้เพิ่มความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
6.HRM มีให้ทดลองใช้งานจริงฟรี 15 วัน 
7.สร้างตัวเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM

ติดต่อบริษัท

          บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด  55/20 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. 038-288893,086-3175363 Email:sales@hrmthai.com  หรือต้องการรายละเอียดสามารกรอกรายละเอียดและส่ง Email