ตัวแทนจำหน่าย

บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

              บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  55/20 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี โทร.038-288893 ,086-3743245 Email: info@hrmthai.com,sales@hrmthai.com, https://hrmthai.com  ประกอบกิจการ จำหน่ายโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM ,โปรแกรม ขอลา&โอที&เปลี่ยนกะ ผ่านเว็บ,โปรแกรมฝึกอบรม , โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ERP, โปรแกรมบริหารค้าปลีก ค้าส่ง POS   จำหน่ายเครื่องบันทึกเวลาทำงาน  ZKTeco ระบบ สแกนลายนิ้วมือ&สแกนใบหน้า ผ่านระบบ Biotime8 และให้บริการรับฝากข้อมูลบน Cloud

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรม Business Plus

ภาคตะวันออก
ชลบุรี/ฉะเชิงเทรา/ระยอง/จันทรบุรี/ตราต/ปราจีนบุรี/สมุทรปราการ
บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัดโทร. 090-917-7931
โทร. 038-288-893
โทร. 089-237-4011