บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  55/20 หมู่ที่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี โทร.038-288893 ,086-3743245 Email: info@hrm.co.th,sales@hrm.co.th, https://www.hrm.co.th  ประกอบกิจการ จำหน่ายโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM ,โปรแกรม ขอลา&โอที&เปลี่ยนกะ ผ่านเว็บ,โปรแกรมฝึกอบรม , โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ERP, โปรแกรมบริหารค้าปลีก ค้าส่ง POS   จำหน่ายเครื่องบันทึกเวลาทำงาน  ZKTeco ระบบ สแกนลายนิ้วมือ&สแกนใบหน้า ผ่านระบบ Biotime8 และให้บริการรับฝากข้อมูลบน Cloud

Business Plus HRM

สุดยอดระบบเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน ลดงานคิดค่าแรง เวลาทำงานตามกะ งานสลับกะ หมุนกะ ควบกะ ควงกะ นำส่งภงด. สปส. และนำส่งธนาคารเป็นเรื่องง่ายและสะดวก เป็นโปรแกรมเงินเดือนที่ครบถ้วนการทำงานบุคคล คำนวณเงินเดือน ค่าแรง ภาษี ประกันสังคม ตั้งแต่ธุรกิจ STARTUP SME พนักงานไม่ถึง10ท่าน จนถึงมากกว่าหลักพัน ก็รองรับ ช่วยพัฒนาพนักงาน และบริการพนักงานทุกตำแหน่งงาน ในองค์กรด้วย Smartphone Anyplace Anytime*********** The Ultimate Payroll System Payroll & Human Resource Management & Time Attendance Help Connect employees with the Smart Application in Any Place Any Time Bplus HRM Connect on Mobile

โปรแกรมเงินเดือน & บริหารงานบุคคล & ประมวลผลเวลาทำงาน

ซอฟต์แวร์บริหารงานบุคคล ที่ควบถ้วนในงานบุคคล สรรหา พัฒนาบุคลากร และอำนวยความสะดวกให้พนักงาน,หัวหน้างาน,HR และผู้บริหาร Business Plus HRM พัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ยืดหยุ่นรองรับทุกประเภทกิจการ ใช้งานง่าย ให้ความถูกต้องแม่นยำ  ครบถ้วนเรื่องการเก็บประวัติพนักงาน การจัดทำเงินเดือน ฟอร์มเอกสารต่างๆ ที่ต้องนำส่งกรมสรรพากร ประกันสังคม กองทุนทดแทน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ใบจ่ายเงินเดือนในรูปแบบลดกระดาษรองรับเทคโนโลยี่ยุคใหม่โดยผ่านอีเมล์ หรือเว็บไซต์ หรือ SMS ด้วยระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล นอกจากนั้นยังอำนวยความสะดวกในการส่งข้อมูลทาง Internet โอนเงินเดือนพนักงาน ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ประกันสังคมและสถาบันที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รายงานครบถ้วนของกรมแรงงานและหน่วยงานราชการ รวมทั้งเอกสารที่ใช้ภายในบริษัท เช่น รายงานประเมินพนักงาน รายงานต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ พร้อมกราฟเปรียบเทียบ   

ทำไมจึงมั่นใจเลือกใช้ Business Plus HRM

  • ความมั่นคงและชื่อเสียงของบริษัท
  • ความชำนาญของทีมงานพัฒนาโปรแกรม
  • คุณภาพและประสบการณ์ของทีมงานบริการ
  • โปรแกรมใช้งานง่าย คุณภาพยอดเยี่ยม ถูกต้องตามสรรพากร แม่นยำ 100%
  • ได้รับการยกย่อง ชมเชยจากผู้ใช้งาน และบริษัทชั้นนำต่างๆ แนะนำบอกต่อๆ กันไปทั่วประเทศ
  • มีลูกค้ามากกว่า 10,000 บริษัทเป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจ
  • มีความยืดหยุ่นสูงกว่าโปรแกรมอื่นๆ ในท้องตลาด
  • คุ้มค่าการลงทุน
Days
Hours
Minutes
Seconds

โปรโมชั่นพิเศษ
ค่าบริการระบบ Online :

ระบบ Biotime 8 ค่าบริการ 750  บาท/เดือน
โปรแกรมเงินเดือน ค่าบริการ 3,500 บาท/เดือน
สามารถขอทดลองใช้งานได้ฟรี ผ่านเว็บไซต์ หรือ APP บนมือถือทั้ง  2 ระบบ  (กรอกรายละเอียด) หรือโทร. 086-3175363 

IOS-Iphon

ZKBioTime APP Download

ZKBioTime APP Download APP Store (Requires iOS 8.0 or above Compatible with iPhone, iPad and iPod touch):

ZKBioTime APP Download

Google Play (Requires Android 4.4 and above):

App Biotime 8

BioTime 8.0 is a powerful web-based time and attendance management software that provides a stable connection to ZKTeco’s standalone push communication devices by Ethernet/Wi-Fi/GPRS/3G and working as a private cloud to offer employee self-service by mobile application and web browser. Multiple administrators can access BioTime 8.0 anywhere using a web browser. It can easily handle hundreds of devices and thousands of employees and their transactions. BioTime 8.0 comes with an intuitive user interface that is able to manage timetable, shift and schedule and can easily generate attendance report.

โครงสร้าง App Biotime 8

ทำไม่ต้องใช้ Biotime 8 ควบคู่กับโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM

1.ช่วยลดเวลาการทำงานของ HR ได้ถึง  85 % ด้วยระบบ ESS
2. สามารถตรวจสอบการมาทำงานได้ตลอดเวลา ตามที่ต้องการ
3.เป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับกับซื้อเครื่องบันทึกเวลา ZKTeco 
4.นำประโยชน์ในส่วนของ การลืมบันทึกเวลา/การขอลางาน/การขออนุมัติทำงานล่วงเวลา มาใช้คู่กับ โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM
5.รองรับ App Biotime 8 บนมือถือ ทำให้เพิ่มความสะดวกในการทำงานมากยิ่งขึ้น
6.HRM มีให้ทดลองใช้งานจริงฟรี 15 วัน 
7.สร้างตัวเชื่อมโยงไปยังโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM

Biotime 8

Biotime 8 มาพร้อมกับระบบ Employee Selft Service ซึ่งเป็นเครื่องมือของฝ่ายบุคคลยุคใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้ามาจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ online (web Browser) หรือ App Biotime 8 บนมือถือ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลา การลาหยุดงาน การทำงานล่วงเวลา พร้อมขออนุมัติในการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้ามาอนุมัติ ผ่านระบบ ESS ได้ทันที เป็น App Biotime 8 ใช้งานบนมือถือ มาพร้อมกับระบบ Employee Selft Service ซึ่งเป็นเครื่องมือของฝ่ายบุคคลยุคใหม่ เพื่อให้พนักงานเข้ามาจัดการข้อมูลได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ online (web Browser) หรือ App Biotime 8 บนมือถือ เช่น ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลา การลาหยุดงาน การทำงานล่วงเวลา พร้อมขออนุมัติในการดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารสามารถเข้ามาอนุมัติ ผ่านระบบ ESS ได้ทันที

โครงสร้าง App Biotime 8 : ระบบลา ขอโอที ลืมบันทึก

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous
Next

Bplus e-Premium

ระบบช่วยงาน HR หัวหน้างาน และ บริการพนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันสมัย การตรวจสอบสิทธิ การขอและการอนุมัติผ่านWEB อีเมล์ พร้อมการแจ้งเตือน ที่ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ANYPLACE ANYTIME เป็น Paperless ควบคุมให้มีการเข้าถึงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องหรือมีสิทธิ์เท่านั้น การส่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น Payslip การขอลา ขอOT ขอสวัสดิการ การแจ้งเตือน การวางแผนพัฒนาอบรม หรือ กระบวนการสรรหา จะเป็นเรื่องง่ายสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน เพิ่มเวลาการบริหารและพัฒนาองค์กร บุคลากร ........ระบบลาออนไลน์ ระบบขอลางาน eleave ระบบขอลา ระบบขอเปลี่ยนกะ ระบบขอOT ระบบขออนุมัติลางาน ระบบสมัครงาน ระบบฝึกอบรม ระบบส่งสลิปเงินเดือน ระบบส่งรายงานผู้บริหาร .......

BPlus e-Leave : ส่วนบริหารจัดการขอลา

เป็นระบบที่ช่วยให้พนักงานสามารถยื่นเรื่องขอลา, ขอหยุดงานต่างๆ และยื่นเรื่องขอทำโอทีได้โดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มต่างๆ ของบริษัท เพียงแค่บันทึกรายละเอียดการขอหยุดงานหรือขอทำโอที และขอเปลี่ยนกะผ่านเว็บ เพื่อลดงานของฝ่ายบุคคลและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การอนุมัติ การตรวจสอบสิทธิการลาและกำลังพลก่อนการอนุมัติ การอนุมัติตามสายการบังคับบัญชาแบบ Online รองรับการบันทึก การบันทึกแทน การอนุมัติ การโอนผลไปยังระบบเงินเดือน ระบบประมวลผลเวลาทำงาน และระบบสิทธิวันลาและเบี้ยขยันขั้นสูง พร้อมยังสามารถกำหนดข้อมูลหรือตั้งค่าพื้นฐานต่างๆ ได้ทั้งในโปรแกรมเงินเดือนหรือตั้งค่าในระบบเว็บ

BPlus e-Training : ส่วนพัฒนาฝึกอบรม

ป็นระบบที่เน้นช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเรื่องการพัฒนาฝึกอบรม บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทุกองค์กร การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจึงมีความสำคัญมาก การฝึกอบรมเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามที่องค์กรตั้งเป้าหมายไว้ ดังนั้นทุกองค์กรจึงหันมาให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การจะพัฒนาฝึกอบรมพนักงานองค์กรจำเป็นต้องวิเคราะห์และสำรวจความต้องการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับนโยบายความจำเป็นและงบประมาณ โดยจัดทำเป็นแผนฝึกอบรมประจำปีขึ้นมา กำหนดหลักสูตรอบรมพร้อมค่าใช้จ่ายและจัดทำตารางการอบรมสำหรับแผนกต่างๆ ในองค์กร สำหรับการฝึกอบรมก็ต้องมีการเตรียมขั้นตอนต่างๆ รวมถึง วิทยากรฝึกอบรม, สถานที่จัดการฝึกอบรม และแจ้งเตือนพนักงานให้เข้ารับการฝึกอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนที่ : บริษัท เอชอาร์เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

1 thought on “About

Leave a Reply

Skip to toolbar