ประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เนื่องด้วยทางบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ที่ใช้แจ้งปัญหาการใช้งานของโปรแกรม จาก https://hrmthai.com มาเป็นเว็บไซต์ https://support.hrm.co.th  ดังนั้นท่านสามารถเลือกแจ้งปัญหาการใช้งานได้  3 แนวทางคือ
     1. เข้าเว็บไซต์  https://hrmthai.com  เลือกเมนู Support  หรือเลือกคลิ๊ก (Click here)
     2. เข้าเว็บไซต์ https://hrm.co.th เลือกเมนู Support
     3. เข้าเว็บไซต์ https://support.hrm.co.th เลือก Login เข้าใช้งานตามปกติ

 *** บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

แจ้งการใช้งานโปรแกรมเลือก Click here